Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 25
811 09  Bratislava
Slovenská republika

Fakturačné údaje

Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 19
811 09  Bratislava
Slovenská republika
Reg.:
Okresný súd Bratislava I, č. z. 22949/B
IČO:
35800861
IČ DPH:
SK2020280933

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
Slovensko
Názov účtu:
Profesia spol. s r.o.
Číslo účtu:
2622545581/1100
SWIFT (BIC):
TATRSKBX
IBAN:
SK96 1100 0000 0026 2254 5581

Kontaktujte nás

snapchat youtube plus delete warning ok left right gallery photo video close play arrow-left arrow-right instagram google-plus twitter linkedin facebook